SharePoint Technical Application Management

Beheer

Advies

De plaatsing van nieuwe infrastructuren om de "e-business" processen te ondersteunen, vraagt om het beheren van deze infrastructuren.

De componenten van IT die het "e-business" proces steunen kunnen vele erfenissystemen, evenals bronnen van nieuwe gegevens en nieuwe toepassingen, omvatten en kunnen zich over de collectieve grens in partneringsorganisaties uitbreiden.


De ingewikkeldheid, inherent aan het verlenen van de dienst is van begin tot eind, om aan de verwachtingen van uw klant te voldoen, gestegen.


ADI Works gelooft dat het efficiënte beheer van "e-business" infrastructuren een meer en meer belangrijk aspect van dienstverstrekking is en zijn actief bezig geweest met het toepassen van hun ervaring om haar klanten in dit opzicht te helpen.

Wij kunnen na ingebruikname, kleine wijzigingen in de software realiseren, gebruikers ondersteunen of kennis overdracht doen bij uw medewerkers. Deze ondersteuning geschied over het algemeen op basis van een “Service Level Agreement”.


Ook zijn wij in staat om uw “onvervangbare” medewerkers tijdelijk te vervangen, bijvoorbeeld tijdens drukke- of vakantie tijden.